ΔΕΤΣΕΡΑ 14.3.2022 | 10:30 -12:30

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε σε διαδικτυακή συζήτηση γύρω από τις αλλαγές οι οποϊες δρομολογούνται στο πλαϊσιο της αναθεώρησης της οδηγϊας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ).

Η συζήτηση συνδιοργανώνεται από το Green Tank και την Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ) στο πλαϊσιο του έργου LIFE ETX για την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών και τη συζήτηση των διαδικασιών χάραξης πολιτικής για την τιμολόγηση του άνθρακα μεταξύ μιας ευρεϊας ομάδας ενδιαφερόμενων μερών.

ΠΕΡΙΣΣΟΣΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
H διαδικτυακή συζήτηση θα πραγματοποιηθεϊ μέσω της πλατφόρμας Ζoom.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:30 – 10:35Καλωσόρισμα
Ιόλη Χριστοπούλου, Διευθύντρια πολιτικής, The Green Tank
10:35 – 10:40Εισαγωγή – Συντονισμός
Έλενα Γεωργοπούλου, Ομάδα Ενεργειακού Σχεδιασμού & Βιώσιμης Ανάπτυξης – ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ
10:40 – 10:55“Η επϊδραση του ΣΕΔΕ σε Ευρώπη και Ελλάδα από το 2005 ως σήμερα”
Δημήτρης Λάλας, Εξωτερικός συνεργάτης ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ, FACE3TS
10:55 – 11:10”Mια κριτική παρουσϊαση των προτάσεων Επιτροπής και Ευρωκοινοβουλϊου για την αναθεώρηση του ΣΕΔΕ”
Νίκος Μάντζαρης, Aναλυτής πολιτικής, The Green Tank
11:10 – 11:25“Οι θέσεις της Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση του ΣΕΔΕ”
Πέτρος Βαρελίδης, Γενικός Γραμματέας Υυσικού Περιβάλλοντος και Τδάτων, YΠΕΝ
11:25 – 11:40“Κλιματικοϊ στόχοι, ΣΕΔΕ και ελληνικές επιχειρήσεις”
Γιάννης Πανιάρας, Μέλος Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής για το Κλϊμα, Εκπρόσωπος ΣΕΒ
11:40 – 12:30Συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων – Συντονισμός: Έλενα Γεωργοπούλου
Our partners
LifeETX is implemented by a consortium of 10 NGOs working at national and European level