Title
Národní konvent o EU
Author(s)
Kateřina Davidová
Year
April 2021
Type
Briefing
Length
10 p.
Keywords
CBAM, Free allowances

Úvod

V červnu letošního roku má Evropská komise představit očekávaný balíček změn v klimatické a energetické legislativě, tzv. Fit for 55, který má pomoci Evropské unii implementovat nově navýšený cíl snížit emise skleníkových plynů o minimálně 55 % do roku 2030 (v porovnání s rokem 1990). Reforma systému obchodování s povolenkami Emissions Trading System (EU ETS), která bude předložena a diskutována v rámci tohoto balíčku, bude hrát při naplňování společného evropského klimatického cíle klíčovou roli. S rostoucí cenou povolenky lze očekávat, že se dopad EU ETS na ekonomická a ekologická rozhodnutí států a firem bude nadále zvyšovat. Je proto zásadní, jak tento systém bude na příští léta nastaven.

Our partners
LifeETX is implemented by a consortium of 10 NGOs working at national and European level